• Bal Mahabharat Katha - भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत/ Bhurishrava, Jaydratha Aur Acharya Drone Ka Anth (Chapter 35 - Page 86)