• Bal Mahabharat Katha - धृतराष्ट्र की चिंता/ dhritarashtra ki chinta (Chapter 16 - Page 43and44)