• Bal Mahabharat Katha - चौसर का खेल व द्रोपदी की व्यथा chausar ka khel aur draupadi ki vyatha (Chapter 15 - Page 39 & 40)