• Bal Mahabharat Katha - द्रौपदी-स्वयंवर / Draupadi Swayamvar (Chapter 11 - Page 29 & 30)